1. Benadir

  Benadir, område i södra Somalia; för belägenhet se landskarta Somalia.
 2. ben

  ben, detsamma som benvävnad.
 3. Ben Hur

  Ben Hur, titelfiguren i Lew Wallace roman ”Ben-Hur” (1880) som utspelas i Palestina på Jesu tid.

 4. ben

  ben, inom kappsegling beteckning för sträckan mellan två på varandra följande märken i en kappseglingsbana.
 5. ben

  ben, hos djur pariga utskott från kroppen, vars primära funktioner är att stödja och förflytta djuret.
 6. bena upp

  bena upp´ verb benade benat ORDLED: ben-ar SUBST.: uppbenande, uppbening
  Svensk ordbok
 7. bena

  2be`na verb ~de ~t ORDLED: ben-ar SUBST.: benande, bening
  Svensk ordbok
 8. bena

  1be`na subst. ~n benor ORDLED: ben-an
  Svensk ordbok
 9. benig

  be`nig adj. ~t ORDLED: ben-ig
  Svensk ordbok
 10. ben

  ben subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ben-et
  Svensk ordbok