1. Benares

  Benares, stad i Indien, se Varanasi.
 2. Benarespredikan

  Benarespredikan, den predikan som buddhan Shakyamuni skall ha hållit för fem asketer i Sarnath nära Benares (Varanasi) kort efter sin upplysning.
 3. Benareby

  Benareby, ort i Härryda kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 4 km sydöst om Mölnlycke.

 4. ben

  ben, detsamma som benvävnad.
 5. Ben Hur

  Ben Hur, titelfiguren i Lew Wallace roman ”Ben-Hur” (1880) som utspelas i Palestina på Jesu tid.

 6. ben

  ben, inom kappsegling beteckning för sträckan mellan två på varandra följande märken i en kappseglingsbana.
 7. ben

  ben, hos djur pariga utskott från kroppen, vars primära funktioner är att stödja och förflytta djuret.
 8. bena upp

  bena upp´ verb benade benat ORDLED: ben-ar SUBST.: uppbenande, uppbening
  Svensk ordbok
 9. bena

  2be`na verb ~de ~t ORDLED: ben-ar SUBST.: benande, bening
  Svensk ordbok
 10. bena

  1be`na subst. ~n benor ORDLED: ben-an
  Svensk ordbok