1. benaska

  benaska, en vit massa som består av kalciumfosfater (85 %), kalciumkarbonat (12 %) och små mängder magnesiumkarbonat och kalciumfluorid.
 2. Big Ben

  Big Ben, populär benämning på klocktornet i norra gaveln på parlamentshuset i London.

 3. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 4. Ben Hur

  Ben Hur, titelfiguren i Lew Wallace roman ”Ben-Hur” (1880) som utspelas i Palestina på Jesu tid.

 5. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 6. ben

  ben, detsamma som benvävnad.
 7. ben

  ben, hos djur pariga utskott från kroppen, vars primära funktioner är att stödja och förflytta djuret.
 8. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 9. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 10. Ben Asher

  Ben Asher, judisk familj i Tiberias som under fem eller sex generationer (700–900-talen) spelade en ledande roll vid bearbetandet av den hebreiska bibeltexten.