1. benefik

  benefi´k adj. ~t ORDLED: bene-fik
  Svensk ordbok
 2. benefik rättshandling

  benefik rättshandling, rättshandling som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av värde för någon annan.
 3. avtal

  avtal, ensidig eller ömsesidig utfästelse att utföra en viss prestation, t.ex. en överlåtelse av ett föremål eller utförande av en tjänst.
 4. gåva

  gåva, överlåtelse av fast eller lös egendom utan vederlag.
 5. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.