1. Peter Benenson

  Benenson, Peter, 1921–2005, brittisk advokat och grundare av Amnesty International.
 2. ben

  ben, detsamma som benvävnad.
 3. ben

  ben, hos djur pariga utskott från kroppen, vars primära funktioner är att stödja och förflytta djuret.
 4. Ben Hur

  Ben Hur, titelfiguren i Lew Wallace roman ”Ben-Hur” (1880) som utspelas i Palestina på Jesu tid.

 5. ben

  ben, inom kappsegling beteckning för sträckan mellan två på varandra följande märken i en kappseglingsbana.
 6. bena upp

  bena upp´ verb benade benat ORDLED: ben-ar SUBST.: uppbenande, uppbening
  Svensk ordbok
 7. bena

  2be`na verb ~de ~t ORDLED: ben-ar SUBST.: benande, bening
  Svensk ordbok
 8. bena

  1be`na subst. ~n benor ORDLED: ben-an
  Svensk ordbok
 9. benig

  be`nig adj. ~t ORDLED: ben-ig
  Svensk ordbok
 10. ben

  ben subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ben-et
  Svensk ordbok