1. Benetton

  Benetton, italiensk modekedja med runt 5 000 butiker i ca 80 länder.
 2. Juan Benet

  Benet Goita, Juan, 1927–93, spansk författare.
 3. Stephen Vincent Benét

  Benét, Stephen Vincent, 1898–1943, amerikansk författare.
 4. reflex

  reflex, ofrivillig rörelse utlöst av ett yttre stimulus.
 5. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 6. rörben

  rörben, långa ben, ossa longa, rörformiga skelettben som finns i armar och ben.
 7. benvävnad

  benvävnad är en hård vävnad som skelett består av.

 8. hästdjur

  hästdjur, Equidae, familj uddatåiga hovdjur med sju nu levande arter och ett stort antal utdöda arter (se nedan).
 9. zenmeditation

  zenmeditation, övning som främst är förknippad med en skola inom zenbuddhismen som kallas Soto-zenskolan, grundad av Dogen.
 10. gångjärnsled

  gångjärnsled, ginglymus, led med cylinderformigt ledhuvud som står vinkelrätt mot benets längdaxel.