1. chips

    chips, inom medicinen benämning på benflisor som opereras in för att stimulera benbildning, t.ex. vid fraktur.
  2. erysipeloid

    erysipeloid, svinros, infektion i huden hos människa orsakad av bakteriearten Erysipelothrix rhusiopathiae.
  3. lammgam

    lammgam, gamörn, skäggam, skägg-gam, Gypaetus barbatus, art i familjen hökfåglar.