1. Bengalen

  Bengalen, historiskt landområde i nordöstra delen av Indiska halvön, i dag delat mellan den indiska delstaten Västbengalen och Bangladesh.
 2. katt

  katt, tamkatt, Felis catus, art i familjen kattdjur.

 3. bengal

  bengal, amerikansk korthårig kattras i raskategori III.
 4. Brittiska Indien

  Brittiska Indien, engelska British India, de delar av Indien som lydde direkt under brittiska kronan 1858–1947.
 5. bengaler

  bengaler, indisk folkgrupp i Bangladesh – där merparten av dem är muslimer – och i den indiska delstaten Västbengalen – där de är hinduer.
 6. Kali

  Kali, gudinna inom hinduismen.
 7. vajrayana

  vajrayana, vajrayāna, en senare riktning inom buddhismen, också känd som buddhistisk tantrism.
 8. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 9. East India Company

  East India Company, EIC, brittiskt handelskompani, grundat år 1600, som efter hand erövrade större delen av den indiska subkontinenten och administrerade den till 1858.

 10. indisk mat

  indisk mat. Med de stora skillnader som föreligger i såväl religiösa som klimat- och odlingsmässiga förhållanden är det en grov förenkling att tala om ett indiskt kök som en enhet.