1. bengali

  bengali, bengaliska, det näst efter hindi/urdu största indoariska språket i Indien.
 2. bengalisk eld

  bengalisk eld, en fyrverkeriblandning bestående av salpeter, svavel och antimonsulfid.
 3. bengalisk tiger

  bengalisk tiger, kungstiger, Panthera tigris tigris, den underart av kattdjursarten tiger som finns i Indien, Nepal, Bhutan och Bangladesh.
 4. Bengaliska viken

  Bengaliska viken, hav i östra delen av Indiska oceanen, mellan Sri Lanka, Indiens östkust, Bangladesh, Burma och Malackahalvön till Sumatras nordspets.
 5. bengali

  bengali [beŋga´-] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.
 7. bengalisk bambu

  bengalisk bambu, Bambusa tulda, art i växtfamiljen gräs.
 8. Koranen

  Koranen, arabiska al-Qurūān, muslimernas heliga bok som enligt traditionen givits till Muhammed av ängeln Jibril (Gabriel).
 9. Bangladesh

  Bangladesh, stat i Sydasien.

 10. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.