1. benvävnad

  benvävnad, hård typ av bindväv som bildar skelett hos ryggradsdjur och vars uppgift är att bära upp kroppen och att skydda kroppens inre organ.
 2. benhinna

  benhinna, periost, tunn hinna på skelettdelarnas yttre ytor (utom på broskklädda ledytor, vidfästningsställen för senor och ligament, knäskålen och delar av lårbenshalsen).
 3. munhåla

  munhåla, cavum oris , i allmänt språkbruk mun, den första delen av matspjälkningskanalen.
 4. hjärnhinnor

  hjärnhinnor, meninges, bindvävshinnor som omger och skyddar ryggradsdjurens hjärna och ryggmärg.
 5. idrottsskador

  idrottsskador, kroppsskador som uppkommit i samband med motion eller idrott.
 6. periost

  periost, anatomisk beteckning för benhinna.
 7. tandlossningssjukdomar

  tandlossningssjukdomar, tillstånd då tändernas fästapparat (se tänder) angrips; det är den jämte karies vanligaste tandsjukdomen.
 8. benhinna

  be`nhinna subst. ~n benhinnor ORDLED: ben--hinn-an
  Svensk ordbok
 9. cefalhematom

  cefalhematom, blodsamling mellan skallben och dess benhinna.
 10. framboesi

  framboesi (nylat. framboesia, till franska framboise ’hallon’), yaws, infektionssjukdom hos människa som orsakas av Treponema pertenue, en art i bakteriegruppen spiroketer.