1. Big Ben

  Big Ben, populär benämning på klocktornet i norra gaveln på parlamentshuset i London.

 2. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 3. ben

  ben, detsamma som benvävnad.
 4. Ben Hur

  Ben Hur, titelfiguren i Lew Wallace roman ”Ben-Hur” (1880) som utspelas i Palestina på Jesu tid.

 5. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 6. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 7. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 8. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 9. känguruer

  känguruer, Macropodidae, familj fåframtandade pungdjur med ca 65 arter i Australien, på Tasmanien samt på Nya Guinea och en del omgivande öar.
 10. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.