1. benkläder

  be`nkläder subst., plur. ORDLED: ben--kläd-er
  Svensk ordbok
 2. inuiter

  inuiter, eskimåer, numera en samlande benämning på folk som återfinns i det arktiska och subarktiska området från Alaskas västkust och tvärsöver den nordamerikanska kontinenten till Grönland.

 3. blygdkapsel

  blygdkapsel, skamkapsel, även byxpung, kapsel som förekom i mansdräkten under 1500-talet och som täckte könsorganen.
 4. persiska

  persiska, nypersiska, iranskt språk som – inklusive tadzjikiska – talas som modersmål av 52,5 miljoner (2009).
 5. eufemism

  eufemism, förskönande eller beslöjande omskrivning för ett anstötligt eller oangenämt ord; jämför noaord.
 6. bälte

  bälte, rem eller band runt midjan.
 7. pantalonger

  pantalonger [-låŋ´-] subst., plur. ORDLED: panta-long-er
  Svensk ordbok
 8. livstycke

  li`vstycke subst. ~t ~n ORDLED: liv--styck-et
  Svensk ordbok