1. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 2. bensen

  bense´n subst. ~en el. ~et ORDLED: bens-en-en
  Svensk ordbok
 3. bensentiol

  bensentiol, fenylmerkaptan, tiofenol, C 6H 5SH, en färglös, illaluktande vätska med en lukt som påminner om vitlök.
 4. borazin

  borazin, B 3N 3H 6, borazol eller ” oorganisk bensen”, en cyklisk förening, analog med bensen; se bild.
 5. pi-komplex

  pi-komplex, egentligen π-komplex, svagt bunden förening mellan en elektrondonator och en elektronacceptor.
 6. intermediär

  intermediär, intermediat, förening som uppträder som ett vanligen instabilt och mycket reaktivt mellanled vid kemiska reaktioner.

 7. reaktivitet

  reaktivitet, mått på hur snabbt en kemisk förening reagerar i en viss kemisk reaktion.
 8. bensol

  bensol, tidigare benämning på bensen.
 9. aromaticitet

  aromaticitet, teoretiskt begrepp inom organisk kemi, använt vid beskrivning av elektronstrukturer som ger föreningar en särskilt hög grad av stabilitet och reaktionströghet.
 10. oxiklorering

  oxiklorering, industriell process för katalytisk klorering av omättade kolväten med luftsyre och väteklorid, t.ex. från eten till vinylklorid.