1. bensin

  bensin är en vätska som görs av petroleum och som mest används som motorbränsle.

 2. bensin

  bensi´n subst. ~en ORDLED: bens-in-en
  Svensk ordbok
 3. bensinmotor

  bensinmotor, förbränningsmotor som drivs med bensin.
 4. miljöbensin

  miljöbensin är en sorts bensin som innehåller en mindre mängd kolväten än vanlig bensin.
 5. E85

  E85, fordonsbränsle med 85 % etanol och 15 % bensin som av miljöskäl används som ersättning för bensin.
 6. antiknackningsmedel

  antiknackningsmedel, ämne som tillsätts bensin för att höja oktantalet och förhindra knackning (självtändning) i motorer med tändstift.
 7. K-sprit

  K-sprit är en typ av denaturerad alkohol (etanol).
 8. motorbensin

  motorbensin, drivmedel för kolvmotorer med elektrisk tändning, huvudsakligen bestående av en lättflyktig petroleumfraktion.
 9. alkylatbensin

  alkylatbensin, benämning på en typ av miljöklassad motorbensin (se miljöbensin) vars innehåll av aromatiska och omättade kolväten är lägre än i vanlig bensin.
 10. blandning

  blandning, i fysik, kemi och teknik ett system bestående av flera ämnen.