1. bensinskatt

  bensi`nskatt subst. ~en ~er ORDLED: bens-in--skatt-en
  Svensk ordbok
 2. bensinstation

  bensi`nstation subst. ~en ~er ORDLED: bens-in--stat-ion-en
  Svensk ordbok
 3. bensinsnål

  bensi`nsnål adj. ~t ORDLED: bens-in--snål
  Svensk ordbok
 4. bensin

  bensin är en vätska som görs av petroleum och som mest används som motorbränsle.

 5. bensin

  bensi´n subst. ~en ORDLED: bens-in-en
  Svensk ordbok
 6. bensinmotor

  bensinmotor, förbränningsmotor som drivs med bensin.
 7. E85

  E85, fordonsbränsle med 85 % etanol och 15 % bensin som av miljöskäl används som ersättning för bensin.
 8. miljöbensin

  miljöbensin är en sorts bensin som innehåller en mindre mängd kolväten än vanlig bensin.
 9. antiknackningsmedel

  antiknackningsmedel, ämne som tillsätts bensin för att höja oktantalet och förhindra knackning (självtändning) i motorer med tändstift.
 10. motorbensin

  motorbensin, drivmedel för kolvmotorer med elektrisk tändning, huvudsakligen bestående av en lättflyktig petroleumfraktion.