1. bensol

  bensol, tidigare benämning på bensen.
 2. bensol

  bensol [-å´l] subst. ~en ORDLED: bens-ol-en
  Svensk ordbok
 3. flampunkt

  flampunkt, den lägsta temperatur som en vätska måste uppvärmas till för att de från vätskan avgivna gaserna skall antändas av en öppen låga vid standardiserad provning.
 4. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 5. Michael Faraday

  Faraday, Michael, född 22 september 1791, död 25 augusti 1867, brittisk fysiker och kemist.
 6. torrdestillation

  torrdestillation [tår`-] subst. ~en ~er ORDLED: torr--de-still-at-ion-en
  Svensk ordbok