1. benspyren

    benspyren, bensopyren, sammanfattande benämning på polycykliska aromatiska kolväten med fem kondenserade bensenringar och med pyren som grundskelett.
  2. etiologi

    etiologi, egentligen läran om sjukdomsorsaker; numera vanligen orsaken till en sjukdom.
  3. bensopyren

    bensopyren, polycykliska aromatiska kolväten, se benspyren.