1. bentonit

  bentonit, mjuk, plastisk och ljust färgad lera bestående av lermineral tillhörande smektitgruppen samt kolloidal kiselsyra.
 2. bentonit

  bentoni´t subst. ~en ~er ORDLED: benton-it-en
  Svensk ordbok
 3. montmorillonit

  montmorillonit, lermineral tillhörande smektitgruppen.
 4. chasmopslager

  chasmopslager, geologiskt lageravsnitt från yngre ordovicium som består av kalksten, skiffer och sandsten samt ett flertal lager av bentonit.
 5. förtjockningsmedel

  förtjockningsmedel, tillsats som sätts till en lösning eller vätskeformig dispersion för att denna skall få tjockare konsistens.
 6. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 7. klarifiering

  klarifiering, klarning, behandling av vätskor (t.ex. fruktsaft, mjölk, vin och öl) varvid suspenderade, fasta partiklar avlägsnas – vanligen genom sedimentation, filtrering eller centrifugering.
 8. smektitgruppen

  smektitgruppen, grupp lermineral med den förenklade sammansättningen
  (½Ca,Na) 0,7(Al,Mg,Fe) 4(Si,Al) 8O 20(OH) 4·
  · nH 2O.
 9. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 10. Italien

  Italien, stat i södra Europa.