1. bentos

  bentos, samlingsnamn på de växter och djur som lever på eller i närheten av bottnen i hav och insjöar.
 2. bentos

  ben´tos subst., ingen böjning ORDLED: bent-os
  Svensk ordbok
 3. Fray Bentos

  Fray Bentos, stad i västra Uruguay; för belägenhet se landskarta Uruguay.
 4. José Bento Monteiro Lobato

  Monteiro Lobato, José Bento, 1882–1948, brasiliansk författare.
 5. Cathay

  Cathay, medeltida västerländsk benämning på ett rike i Östasien, mestadels syftande på Kina.
 6. plankton

  plankton, organismer som svävar fritt i vattnet i hav ( haliplankton) och sjöar ( limnoplankton) och därför är mer eller mindre beroende av vattenmassans rörelser, till skillnad från aktivt simmande djur (nekton) och bottenlevande organismer (bentos).
 7. Moçambique

  Moçambique, stat i sydöstra Afrika.

 8. Uruguay

  Uruguay, stat i sydöstra Sydamerika.

 9. sjö

  sjö, insjö, större, mer eller mindre permanent vattensamling i en naturlig sänka i jordytan.
 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.