1. bentos

  bentos, samlingsnamn på de växter och djur som lever på eller i närheten av bottnen i hav och insjöar.
 2. bentos

  ben´tos subst., ingen böjning ORDLED: bent-os
  Svensk ordbok
 3. Fray Bentos

  Fray Bentos, stad i västra Uruguay; för belägenhet se landskarta Uruguay.
 4. Uruguay

  Uruguay, stat i sydöstra Sydamerika.

 5. plankton

  plankton, organismer som svävar fritt i vattnet i hav ( haliplankton) och sjöar ( limnoplankton) och därför är mer eller mindre beroende av vattenmassans rörelser, till skillnad från aktivt simmande djur (nekton) och bottenlevande organismer (bentos).
 6. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 7. José Bento Monteiro Lobato

  Monteiro Lobato, José Bento, 1882–1948, brasiliansk författare.
 8. Cathay

  Cathay, medeltida västerländsk benämning på ett rike i Östasien, mestadels syftande på Kina.
 9. Moçambique

  Moçambique, stat i sydöstra Afrika.

 10. sjö

  sjö, insjö, större, mer eller mindre permanent vattensamling i en naturlig sänka i jordytan.