1. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 2. Berlinblockaden

  Berlinblockaden, Sovjetunionens blockering av markförbindelserna mellan Västberlin och västra Tyskland 1948–49.
 3. Berlinkonferensen

  Berlinkonferensen, Kongokonferensen, Västafrikakonferensen, konferens som hölls i Berlin 1884–85 på inbjudan av den tyske rikskanslern Otto von Bismarck i syfte att nå överenskommelser om handel och territoriella anspråk i Afrika.

 4. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 5. beroendeskolan

  beroendeskolan, idériktning inom utvecklingsteorin som förklarar tredje världens underutveckling genom den historiska beroendeställning dessa länder, den s.k. periferin, intar i förhållande till de kapitalistiska industriländerna, eller centrum.
 6. Berlin

  Berlin, huvudstad och delstat i Tyskland; 3,5 miljoner invånare (2016).

 7. beroende

  beroende, okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel.
 8. Bermudatriangeln

  Bermudatriangeln, även Dödens triangel, område i västra Atlanten mellan Bermuda i norr, Florida i väster och Puerto Rico i söder i vilket enligt ryktet flera oförklarliga fartygs- och flygförsvinnanden ska ha ägt rum.
 9. bergspredikan

  bergspredikan, Jesu tal på ett berg i Galileen enligt Matteusevangeliet 5–7.
 10. Bern

  Bern, huvudstad i Schweiz och i kantonen Bern, belägen i landets nordvästra del, vid floden Aare; 128 800 invånare (2014).