1. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 2. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 3. Berlinblockaden

  Berlinblockaden, Sovjetunionens blockering av markförbindelserna mellan Västberlin och västra Tyskland 1948–49.

 4. Berlinkonferensen

  Berlinkonferensen, Kongokonferensen, Västafrikakonferensen, konferens som hölls i Berlin 1884–85 på inbjudan av den tyske rikskanslern Otto von Bismarck i syfte att nå överenskommelser om handel och territoriella anspråk i Afrika.

 5. Berlin

  Berlin, huvudstad och delstat i Tyskland; 3,5 miljoner invånare (2016).

 6. beroende

  beroende, okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel.

 7. bergartscykeln

  bergartscykeln, bergarternas bildning och kretslopp på jorden.

 8. beroendeskolan

  beroendeskolan, idériktning inom utvecklingsteorin som förklarar tredje världens underutveckling genom den historiska beroendeställning dessa länder, den s.k. periferin, intar i förhållande till de kapitalistiska industriländerna, eller centrum.
 9. berg

  berg, upphöjning av fast berg, vilken kan variera i höjd från några tiotal meter till flera tusen meter.

 10. bergspredikan

  bergspredikan är ett tal som Jesus enligt Bibeln höll på ett berg i Galileen.