1. beräkning

  berä´kning subst. ~en ~ar ORDLED: be-räkn-ing-en
  Svensk ordbok
 2. beräkningsfysik

  beräkningsfysik, gren av fysiken som studerar och använder numeriska algoritmer för att med dator lösa fysikaliska problem.
 3. beräkningsteknik

  beräkningsteknik, beräkningsvetenskap, inom datavetenskapen utveckling och användning av beräkningsmetoder.

 4. beräkningsbar funktion

  beräkningsbar funktion, funktion som kan beräknas mekaniskt (t.ex. på en dator) utan hjälp av mänsklig intelligens eller kreativitet.
 5. beräkningssätt

  berä`kningssätt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-räkn-ings--sätt-et
  Svensk ordbok
 6. beräkningsgrund

  berä`kningsgrund subst. ~en ~er ORDLED: be-räkn-ings--grund-en
  Svensk ordbok
 7. genetisk statistik

  genetisk statistik, användning av matematisk-statistiska metoder vid analys av arvsgång i familjer och i biologiska experiment.
 8. omfångsberäkning

  omfångsberäkning, metod för uppskattning av en trycksaks sidantal eller text­utrymmet i t.ex. en annons efter sättning genom räkning av antalet nedslag (bokstäver, skiljetecken och mellanslag) i ett manuskript som användes innan texter levererades i digital form.
 9. pensionspoäng

  pensionspoäng, faktor för beräkning av ATP.
 10. faderskapsindex

  faderskapsindex, statistiskt mått som används vid beräkning av faderskapssannolikhet.