1. beräkning

  berä´kning subst. ~en ~ar ORDLED: be-räkn-ing-en
  Svensk ordbok
 2. beräkningsfysik

  beräkningsfysik, gren av fysiken som studerar och använder numeriska algoritmer för att med dator lösa fysikaliska problem.
 3. beräkningsteknik

  beräkningsteknik, beräkningsvetenskap, Computational Engineering, Computational Science and Engineering (CSE), inom datavetenskapen utveckling och användning av beräkningsmetoder.

 4. beräkningsbar funktion

  beräkningsbar funktion, funktion som kan beräknas mekaniskt (t.ex. på en dator) utan hjälp av mänsklig intelligens eller kreativitet.
 5. beräkningssätt

  berä`kningssätt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-räkn-ings--sätt-et
  Svensk ordbok
 6. beräkningsgrund

  berä`kningsgrund subst. ~en ~er ORDLED: be-räkn-ings--grund-en
  Svensk ordbok
 7. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 8. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 9. entropi

  entropi, mått på ett systems värme (mängd värmeenergi) per grad Kelvin som är tillgänglig för arbete (termodynamisk definition) samt mått på graden av molekylär oordning, slumpmässighet, hos ett system (statistik definition).
 10. befolkning

  befolkning, invånarna inom ett visst avgränsat område.