1. berättelse

  berätt´else subst. ~n ~r ORDLED: be-rätt-els-en
  Svensk ordbok
 2. fantastisk berättelse

  fantastisk berättelse är en berättelse för barn och ungdomar där handlingen ofta utspelas i två världar – i verkligheten och i en påhittad värld.
 3. Berättelsen om Genji

  Berättelsen om Genji, japanska Genji monogatari, japansk prosaberättelse från 1000-talet, författad av hovdamen Murasaki Shikibu.
 4. milesiska berättelser

  milesiska berättelser, ursprungligen en (nu förlorad) novellsamling med erotiskt innehåll av författaren Aristides från ca 100 f.Kr., sedermera benämning på erotiska berättelser i allmänhet.
 5. Fältskärns berättelser

  Fältskärns berättelser, samlingsnamn för en rad historiska berättelser av den finlandssvenske författaren Zacharias Topelius, publicerade 1851–66 i följetongsform, i bokform i fem delar, publicerade 1853–67.

 6. berättiga

  berätt´iga verb ~de ~t ORDLED: be-rätt-ig-ar SUBST.: berättigande
  Svensk ordbok
 7. berättigad

  berätt´igad adj. berättigat ORDLED: be-rätt-ig-ad
  Svensk ordbok
 8. berättigande

  berätt´igande subst. ~t ORDLED: be-rätt-ig-and-et
  Svensk ordbok
 9. Calamity Jane

  Calamity Jane, egentligen Martha Jane Burke, född Cannary ca 1852, död 1903, amerikansk äventyrerska.
 10. Franz Kafka

  Franz Kafka var en författare som bodde i Prag i nuvarande Tjeckien och skrev på tyska.