1. milesiska berättelser

  milesiska berättelser, ursprungligen en (nu förlorad) novellsamling med erotiskt innehåll av författaren Aristides från ca 100 f.Kr., sedermera benämning på erotiska berättelser i allmänhet.
 2. Fältskärns berättelser

  Fältskärns berättelser, samlingsnamn för en rad historiska berättelser av den finlandssvenske författaren Zacharias Topelius, publicerade 1851–66 i följetongsform, i bokform i fem delar, publicerade 1853–67.

 3. fantastisk berättelse

  fantastisk berättelse, litterär fantasy, speciellt sådan avsedd för barn och ungdom.
 4. Berättelsen om Genji

  Berättelsen om Genji, japanska Genji monogatari, japansk prosaberättelse från 1000-talet, författad av hovdamen Murasaki Shikibu.
 5. berättiga

  berätt´iga verb ~de ~t ORDLED: be-rätt-ig-ar SUBST.: berättigande
  Svensk ordbok
 6. berättigad

  berätt´igad adj. berättigat ORDLED: be-rätt-ig-ad
  Svensk ordbok
 7. berättigande

  berätt´igande subst. ~t ORDLED: be-rätt-ig-and-et
  Svensk ordbok
 8. berättelse

  berätt´else subst. ~n ~r ORDLED: be-rätt-els-en
  Svensk ordbok
 9. Calamity Jane

  Calamity Jane, egentligen Martha Jane Burke, född Cannary ca 1852, död 1903, amerikansk äventyrerska.
 10. Franz Kafka

  Franz Kafka var en författare som bodde i Prag i nuvarande Tjeckien och skrev på tyska.