1. beröm

  beröm´ subst. ~met ORDLED: be-römm-et
  Svensk ordbok
 2. berömlig

  beröm´lig adj. ~t ORDLED: be-röm-lig
  Svensk ordbok
 3. berömvärd

  beröm`värd adj. berömvärt ORDLED: be-röm--värd
  Svensk ordbok
 4. berömdhet

  beröm´dhet subst. ~en ~er ORDLED: be-römd-het-en
  Svensk ordbok
 5. berömma

  berömm´a verb berömde berömt, pres. berömmer ORDLED: be-römm-er SUBST.: berömmande; beröm
  Svensk ordbok
 6. berömd

  beröm´d adj. berömt ORDLED: be-röm-da
  Svensk ordbok
 7. berömmelse

  berömm´else subst. ~n ORDLED: be-römm-els-en
  Svensk ordbok
 8. betyg

  betyg, betygsgivning, utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod.
 9. laudatur

  laudatur, betygsgraden ”berömlig” eller ”A” i äldre betygssystem (jämför betyg).
 10. AB

  AB, betygsgraden med beröm godkänd i äldre betygsskala, se betyg.