1. berömma

  berömm´a verb berömde berömt, pres. berömmer ORDLED: be-römm-er SUBST.: berömmande; beröm
  Svensk ordbok
 2. berömmelse

  berömm´else subst. ~n ORDLED: be-römm-els-en
  Svensk ordbok
 3. laudatur

  laudatur, betygsgraden ”berömlig” eller ”A” i äldre betygssystem (jämför betyg).
 4. slutrim

  slutrim, i poesi fullständig ljudöverens­stämmelse från och med den sista betonade vokalen mellan två ord eller ordgrupper.
 5. Maj Sjöwall

  Sjöwall, Maj, född 25 september 1935, författare och översättare.
 6. Hans-Joachim Marseille

  Marseille, Hans-Joachim, 1919–42, tyskt flygaress.
 7. Umberto Eco

  Eco, Umberto, född 5 januari 1932, död 19 februari 2016, italiensk författare och kulturfilosof, professor i semiotik i Bologna 1975–2007.

 8. Öyvind Fahlström

  Fahlström, Öyvind, född 28 december 1928, död 9 november 1976, bildkonstnär och poet, från 1961 främst verksam i USA.
 9. lauda

  lauda ’lovprisa’, ’berömma’, av laus, genitiv laudis, ’lovord’, ’förhärligande’), benämning på en mycket omfattande repertoar av andliga sånger med i regel italiensk text.
 10. Sostratos

  Sostratos (grekiska Sōstratos), grekisk arkitekt från Knidos, verksam under första hälften av 200-talet f.Kr.