1. beredning

  beredning är olika sätt att behandla tyger på efter att de är vävda.
 2. beredning

  beredning, förberedelse av ett ärende för beslut.
 3. beredningshuggning

  beredningshuggning, förhuggning, avverkning i syfte att förbereda ett skogsbestånd för självsådd.
 4. beredskapsnämnd

  beredskapsnämnd, speciallagsreglerad primärkommunal nämnd som tidigare fullgjorde de extra uppgifter som var ålagda kommunerna som ansvariga för civilförsvaret.
 5. beredskapslarm

  beredskapslarm, larmsignal med vilken regeringen tillkännager allmän mobilisering av totalförsvaret.
 6. beredskapslagring

  beredskapslagring, lagring av importerade och för försörjningen viktiga varor för användning i kris- och krigstid.
 7. beredskapstid

  beredskapstid, den tid då en arbetstagare befinner sig på annan plats än arbetsplatsen men står till arbetsgivarens förfogande för att vid behov utföra arbete.
 8. beredskap

  beredskap, kortspel för 3–7 deltagare.
 9. beredning

  beredning, av skinn och pälsar, se garvning och pälsberedning.
 10. beredskapsfilm

  beredskapsfilm, benämning på en del av den svenska filmproduktionen under andra världskriget.