1. bereda

  bere´da verb beredde berett, pres. bereder ORDLED: be-red-er SUBST.: beredande, beredning (till 1 och 2); beredelse (till 3 och 4)
  Svensk ordbok
 2. Edith Södergran

  Södergran, Edith, född 4 april 1892, död 24 juni 1923, finlandssvensk författare.
 3. hajj

  hajj, vallfärden till Mekka, islams femte ”grundpelare”, obligatorisk för varje muslim som har möjlighet att företa den.
 4. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 5. snapphanar

  snapphanar var danskar som slogs mot svenskarna i de dansk-svenska krigen under 1600-talet.
 6. förvaltning

  förvaltning, att sköta eller administrera något för någon annans räkning.
 7. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 8. Abraham

  Abraham, Abram, den första av de tre patriarkerna (Första Moseboken 12–25).
 9. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 10. Wienkongressen

  Wienkongressen, internationell konferens i Wien från september 1814 till juni 1815 med syfte att nyordna Europa efter Napoleontidens omvälvningar.