1. beredd

  beredd´ adj. berett ORDLED: be-redd
  Svensk ordbok
 2. förvaltning

  förvaltning, att sköta eller administrera något för någon annans räkning.
 3. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 4. hajj

  hajj, vallfärden till Mekka, islams femte ”grundpelare”, obligatorisk för varje muslim som har möjlighet att företa den.
 5. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 6. Edith Södergran

  Södergran, Edith, född 4 april 1892, död 24 juni 1923, finlandssvensk författare.
 7. Abraham

  Abraham, Abram, den första av de tre patriarkerna (Första Moseboken 12–25).
 8. departement

  departement, del av Regeringskansliet med uppgift att bereda och expediera ärenden som avgörs av regeringen.

 9. skyttegrav

  skyttegrav är en enkel militär befästning som består av ett grävt dike där man kan skjuta på fienden och ändå vara skyddad.
 10. betänkande

  betänkande, skriftligt yttrande, vanligen av ett utskott eller en kommitté.