1. beredskapsnämnd

  beredskapsnämnd, speciallagsreglerad primärkommunal nämnd som tidigare fullgjorde de extra uppgifter som var ålagda kommunerna som ansvariga för civilförsvaret.
 2. beredskapslarm

  beredskapslarm, larmsignal med vilken regeringen tillkännager allmän mobilisering av totalförsvaret.
 3. beredskapslagring

  beredskapslagring, lagring av importerade och för försörjningen viktiga varor för användning i kris- och krigstid.
 4. beredskapstid

  beredskapstid, den tid då en arbetstagare befinner sig på annan plats än arbetsplatsen men står till arbetsgivarens förfogande för att vid behov utföra arbete.
 5. beredskap

  beredskap, kortspel för 3–7 deltagare.
 6. beredskapsfilm

  beredskapsfilm, benämning på en del av den svenska filmproduktionen under andra världskriget.
 7. beredskapslagar

  beredskapslagar, fullmaktslagar, vissa lagar som riksdagen har gett regeringen rätt att under krig, krigsfara och andra utomordentligt kritiska förhållanden besluta om på egen hand.
 8. beredskapsmärken

  beredskapsmärken, frimärken som trycks upp och läggs i förråd för att användas om frimärken på grund av t.ex. krig inte kan tryckas i normal omfattning.
 9. beredskap

  beredskap, begrepp inom det militära och det civila försvaret.
 10. beredskapstillstånd

  beredskapstillstånd, äldre benämning på tillstånd vid krigsfara, då speciella rättsliga regler gällde enligt en särskild lag från 1960.