1. Berettyó

  Berettyó, flod i östra Ungern; för belägenhet se landskarta Ungern.
 2. Berettyóújfalu

  Berettyóújfalu, stad i östra Ungern; för belägenhet se landskarta Ungern.
 3. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 4. vaccin

  vaccin är ett läkemedel som används för att stimulera immunsystemet så att man blir immun mot en sjukdom som en mikroorganism kan orsaka.

 5. identitetspolitik

  identitetspolitik, strategi för att stärka enskilda gruppers position i samhället. 

 6. Irak–Iran-kriget

  Irak–Iran-kriget, krig 1980–88 mellan Irak och Iran.

 7. Otto von Bismarck

  Bismarck, Otto von, född 1 april 1815, död 30 juli 1898, preussisk och tysk statsman, grundare av Tyska riket 1871.
 8. beredning

  beredning, förberedelse av ett ärende för beslut.
 9. Erasmus av Rotterdam

  Erasmus av Rotterdam (egentligen Desiderius Erasmus), född ca 1469, död 12 juli 1536, nederländsk humanist.

 10. genmodifierade livsmedel

  genmodifierade livsmedel, livsmedel som innehåller någon produkt som är genmodifierad.