1. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 2. identitetspolitik

  identitetspolitik, strategi för att stärka enskilda gruppers position i samhället. 

 3. Erasmus av Rotterdam

  Erasmus av Rotterdam (egentligen Desiderius Erasmus), född ca 1469, död 12 juli 1536, nederländsk humanist.

 4. Otto von Bismarck

  Bismarck, Otto von, född 1 april 1815, död 30 juli 1898, preussisk och tysk statsman, grundare av Tyska riket 1871.
 5. Johann Faust

  Faust, Johann, ”Doktor Faustus”, tysk astrolog och magiker under reformationstiden, en av Västerlandets mest kända mytiska gestalter.
 6. beredning

  beredning, förberedelse av ett ärende för beslut.
 7. genmodifierade livsmedel

  genmodifierade livsmedel, livsmedel som innehåller någon produkt som är genmodifierad.

 8. vaccin

  vaccin är ett läkemedel som används för att stimulera immunsystemet så att man blir immun mot en sjukdom som en mikroorganism kan orsaka.

 9. biodynamisk odling

  biodynamisk odling, form av ekologisk odling, där man avstår från fabrikstillverkade, lättlösliga gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel samt sätter särskild tilltro till ”kosmiska inflytanden”, bl.a. vid framställning av komposter, vartill s.k. biodynamiska preparat utnyttjas.
 10. Tage Voss

  Voss, Tage, 1918–2017, dansk läkare och författare.