1. berg

  berg, upphöjning av fast berg, vilken kan variera i höjd från några tiotal meter till flera tusen meter.

 2. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 3. Fridtjuv Berg

  Berg, Fridtjuv, född 20 mars 1851, död 29 februari 1916, skolman och politiker.
 4. bergskedja

  bergskedja, långsträckt bergssystem som består av ett antal mer eller mindre parallella ryggar av berg.
 5. bergspredikan

  bergspredikan är ett tal som Jesus enligt Bibeln höll på ett berg i Galileen.
 6. berguv

  berguv är en art i fågelfamiljen äkta ugglor.
 7. bergartscykeln

  bergartscykeln, bergarternas bildning och kretslopp på jorden.

 8. berggrund

  berggrund, berg, vanligen fast, som bildar underlag för de lösa jordlagren.
 9. bergskedjeveckning

  bergskedjeveckning, annat, mindre lämpligt ord för bergskedjebildning.
 10. bergskedjebildning

  bergskedjebildning, orogenes, sammanfattande benämning på de processer som skapar en bergskedja.