1. Bergenia

  Bergenia, det vetenskapliga namnet på stenbräckeväxtsläktet bergenior.
 2. bergenia

  bergenia, vinterblad, Bergenia crassifolia, art i familjen stenbräckeväxter.
 3. bergenior

  bergenior, Bergenia, släkte stenbräckeväxter som härstammar från Central- och Östasien och omfattar ca 10 arter fleråriga örter.
 4. vinterblad

  vinterblad, annat namn på växtarten bergenia.
 5. stenbräckeväxter

  stenbräckeväxter, bräckeväxter , Saxi­fragaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med nästan 1 300 arter mestadels fleråriga örter och buskar eller småväxta träd.