1. bergsingenjör

  bergsingenjör, titel för person som genomgått högskoleutbildning inom ämnesområdena prospektering, bergteknik, mineralteknik, metallografi, metallbearbetning eller metallurgi.
 2. Bergh-ugn

  Bergh-ugn, ugn för framställning av mineralolja ur skiffer, uppkallad efter upphovsmannen bergsingenjören Sven Bergh ( 1885–1958).
 3. Svenska Bergsmannaföreningen

  Svenska Bergsmannaföreningen, SBF , intresseorganisation, grundad i början av 1940-talet, huvudsakligen för bergsingenjörer examinerade vid Tekniska högskolan i Stockholm eller Luleå tekniska universitet.
 4. Hans von Kantzow

  von Kantzow, Hans, 1887–1979, bergsingenjör och industriman, disponent och VD vid Bultfabriks AB i Hallstahammar 1918–57.
 5. Adolphe Carnot

  Carnot, Adolphe, 1839–1920, fransk bergsingenjör och mineralog; jämför släktartikel Carnot.
 6. Chester Beatty-papyrerna

  Chester Beatty-papyrerna , en samling bibelhandskrifter från 200-talet e.Kr., som en brittisk bergsingenjör med detta namn i början av 1930-talet kom över i Egypten.
 7. Kristoffer Huldt

  Huldt, Kristoffer, 1871–1948, industriman, bergsingenjör, bror till Åke H. H:s far och Bo H:s farfar.
 8. Edvard Hubendick

  Hubendick, Edvard, 1875–1952, bergsingenjör och motortekniker, professor i läran om förbränningsmotorer vid Tekniska högskolan i Stockholm 1916–40.
 9. Per Egon Gummeson

  Gummeson, Per Egon, 1893–1985, industriman, bergsingenjör.
 10. Håkan Abenius

  Abenius, Håkan, 1902–81, industriman, bergsingenjör.