1. beriktigande

  beriktigande, juridisk term för rättelse av ett sakfel, t.ex. i tidningar eller i andra medier.
 2. beriktiga

  berik´tiga verb ~de ~t ORDLED: be-rikt-ig-ar SUBST.: beriktigande
  Svensk ordbok
 3. beriktigande

  berik´tigande subst. ~t ~n ORDLED: be-rikt-ig-and-et
  Svensk ordbok
 4. genmälesrätt

  genmälesrätt, rätt till beriktigande eller rättelse.
 5. genmälesrätt

  ge`nmälesrätt subst. ~en ORDLED: gen-mäl-es--rätt-en
  Svensk ordbok
 6. korrigera

  korrigera [-ʃe´-] verb ~de ~t ORDLED: kor-rig-er-ar SUBST.: korrigerande, korrigering; korrektion
  Svensk ordbok