1. beroende

  beroende, okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel.

 2. beroendeskolan

  beroendeskolan, idériktning inom utvecklingsteorin som förklarar tredje världens underutveckling genom den historiska beroendeställning dessa länder, den s.k. periferin, intar i förhållande till de kapitalistiska industriländerna, eller centrum.
 3. beroende–oberoende

  beroende–oberoende är ett motsatspar som, mer eller mindre vagt, förekommer i många vetenskapliga sammanhang.
 4. beroendesjukdom

  beroendesjukdom, medicinsk precisering av begreppet beroende för att markera att man avser en diagnos, det vill säga att en persons beroendetillstånd, med åtföljande missbruk, har en sådan intensitet och varaktighet att det finns skäl att anse att behandlingskrävande sjukdom (psykisk störning) föreligger.

 5. beroende variabel

  beroende variabel, matematisk term för en storhet som är en funktion av en eller flera variabler.
 6. bero

  bero´ verb ~dde ~tt, pres. ~r ORDLED: be-ror SUBST.: beroende
  Svensk ordbok
 7. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.
 8. urbanisering

  urbanisering är när allt fler av ett lands eller ett områdes befolkning bor i städer. Urbanisering kan bero på befolkningstillväxt i städerna eller inflyttning till städerna. Oftast beror det på en kombination av dessa.
 9. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 10. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget, sammanfattande benämning på en serie krigiska konflikter 1618–48.