1. bero

  bero´ verb ~dde ~tt, pres. ~r ORDLED: be-ror SUBST.: beroende
  Svensk ordbok
 2. Berossos

  Berossos, Belpräst från Babylon, skrev ca 290 f.Kr. på grekiska Babylons historia från världens skapelse till Alexander den store.
 3. Beromünster

  Beromünster, ort i kantonen Luzern, Schweiz; 6 100 invånare (2014).
 4. beroendeskolan

  beroendeskolan, idériktning inom utvecklingsteorin som förklarar tredje världens underutveckling genom den historiska beroendeställning dessa länder, den s.k. periferin, intar i förhållande till de kapitalistiska industriländerna, eller centrum.
 5. beroende

  beroende är när man känner att man behöver en drog och inte kan styra eller kontrollera det begäret.
 6. Beroia

  Beroia, Beroea, i antiken namn på flera städer, bl.a. nuvarande Aleppo i Syrien.
 7. Beroun

  Beroun, stad i västra Tjeckien, för belägenhet se landskarta Tjeckien.
 8. Berovo

  Berovo, stad i östra Nordmakedonien; för belägenhet se landskarta Nordmakedonien.

 9. beroendesjukdom

  beroendesjukdom, medicinsk precisering av begreppet beroende för att markera att man avser en diagnos, det vill säga att en persons beroendetillstånd, med åtföljande missbruk, har en sådan intensitet och varaktighet att det finns skäl att anse att behandlingskrävande sjukdom (psykisk störning) föreligger.

 10. beroende–oberoende

  beroende–oberoende är ett begrepp som används inom läran om sannolikheter.