1. beroende

  beroende, okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel.
 2. beroendesjukdom

  beroendesjukdom, medicinsk precisering av begreppet beroende för att markera att man avser en diagnos, det vill säga att en persons beroendetillstånd, med åtföljande missbruk, har en sådan intensitet och varaktighet att det finns skäl att anse att behandlingskrävande sjukdom (psykisk störning) föreligger.

 3. beroende–oberoende

  beroende–oberoende är ett motsatspar som, mer eller mindre vagt, förekommer i många vetenskapliga sammanhang.
 4. beroendeskolan

  beroendeskolan, idériktning inom utvecklingsteorin som förklarar tredje världens underutveckling genom den historiska beroendeställning dessa länder, den s.k. periferin, intar i förhållande till de kapitalistiska industriländerna, eller centrum.
 5. beroende variabel

  beroende variabel, matematisk term för en storhet som är en funktion av en eller flera variabler.
 6. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 7. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 8. globalisering

  globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra.

 9. minoritetsspråk

  minoritetsspråk, språk som i ett flerspråkigt samhälle används av en språklig minoritet.
 10. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.