1. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 2. atombomb

  atombomb, den ursprungliga benämningen på de kärnvapen som innebär fissionsladdningar.
 3. Johan III

  Johan III, född 20 december 1537, död 17 november 1592, svensk kung från 1568, son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.
 4. Venus

  Venus, kärleksgudinnan i romersk religion.
 5. Dunkerque

  Dunkerque, nederländska Duinkerke, engelska Dunkirk, tyska Dünkirchen, hamnstad vid Engelska kanalen i Hauts-de-France, nordligaste Frankrike.

 6. stridsvagn

  stridsvagn, beväpnat, pansrat fordon, ett stridsmedel som i sig förenar vapenverkan, rörlighet och skydd.
 7. lilla istiden

  lilla istiden var en period mellan 1430 och 1850 med ovanligt kallt klimat.
 8. karbon

  karbon, geologisk period, ca 359–299 miljoner år före nutid, även namn på det geologiska system (lagerföljd) som bildades under karbonperioden.
 9. digerdöden

  digerdöden, det svenska namnet på den pandemi som gick över Eurasien och norra Afrika i mitten av 1300-talet.
 10. extraordinär dispens

  extraordinär dispens, benämning på ett prövningstillstånd, dvs. rätt att få ett hovrättsavgörande prövat i Högsta domstolen, som grundar sig på synnerliga skäl.