1. berså

  berså, inom trädgårdskonsten benämning på lövsal, bildad av tätt planterade buskar eller klängväxter.
 2. berså

  berså´ subst. ~n ~er ORDLED: bers-ån
  Svensk ordbok
 3. Stig Lindberg

  Lindberg, Stig, 1916–82, konstnär, konstnärlig ledare vid Gustavsberg 1949–57 och 1972–80, huvudlärare vid Konstfackskolan 1957–70, professors namn 1970.
 4. lövsal

  lövsal, inom trädgårdskonsten en rund, oval eller oregelbundet formad plats belägen inne i en boské.
 5. Gunnar D. Hansson

  Hansson, Gunnar Detlof, född 1945, författare, docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet sedan 1997.

 6. lövsal

  lö`vsal subst. ~en ~ar ORDLED: löv--sal-en
  Svensk ordbok
 7. lusthus

  lus`thus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lust--hus-et
  Svensk ordbok
 8. pergola

  per´gola subst. ~n pergolor ORDLED: pergol-an
  Svensk ordbok