1. besjälning

  besjälning  är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man beskriver saker, platser eller naturen som levande eller mänskliga.

 2. beslutsteori

  beslutsteori är olika teorier kring hur beslut fattas. De kan indelas i normativa teorier och deskriptiva teorier.
 3. bessemerprocessen

  bessemerprocessen, stålframställningsprocess där kolhalten i smält råjärn minskas genom oxidation med hjälp av luft.
 4. beskickning

  beskickning, diplomatisk representation hos främmande stat.
 5. Beskow

  Beskow, släkt härstammande från staden Beeskow sydöst om Berlin.
 6. besittningsskydd

  besittningsskydd, juridisk term för rätten att fortsätta att nyttja lägenhet eller mark vid hyra eller arrende.
 7. besatthet

  besatthet, ett förändrat medvetandetillstånd som upplevs vara en följd av främmande andars, demoners eller gudomars övertagande av människans personlighet.
 8. bestämd form

  bestämd form, grammatisk term för de böjningsformer av ett substantiv som bildas med suffigerad (efterställd) bestämd artikel: båt-en, båt-ens, båt-ar-na, båt-ar-na-s.
 9. Bes

  Bes, fornegyptisk gud, i konsten framställd som en dvärg med lejonansikte, man och fjäderkrona.
 10. Elsa Beskow

  Beskow, Elsa, född Maartman 11 februari 1874, död 30 juni 1953, konstnär och författare; jämför släktartikel Beskow.