1. Bes

  Bes, fornegyptisk gud, i konsten framställd som en dvärg med lejonansikte, man och fjäderkrona.
 2. Besor

  Besor, flod i västra Israel; för belägenhet se landskarta Israel.
 3. besa

  besa, vraklax, kelt, benämning på mager utlekt lax.
 4. Besar

  Besar, berg på södra Borneo, Indonesien; 1 892 m ö.h. För belägenhet se karta Borneo.
 5. Bestorp

  Bestorp, tätort i Linköpings kommun, Östergötland (Östergötlands län), 22 km söder om Linköping; 499 invånare (2016).

 6. besman

  besman, betsman, gammal typ av handhållen hävstångsvåg med fast motvikt och rörlig upphängningspunkt.
 7. bestridande

  bestridande, vanligt benämning på när en part i rättegångsmål motsätter sig motpartens yrkande och begär att det ska ogillas.
 8. besittning

  besittning, juridisk term för faktiskt innehav av en sak oavsett om innehavet är rättmätigt.
 9. beskärning

  beskärning, begränsning av fotografisk bild, i original eller reproduktion, för att koncentrera motivet och ta bort ovidkommande detaljer.
 10. beståndsföryngring

  beståndsföryngring, plantskog uppkommen genom självsådd under ett slutet bestånd.