1. besjälning

  besjälning  är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man beskriver saker, platser eller naturen som levande eller mänskliga.

 2. beslutsteori

  beslutsteori är olika teorier kring hur beslut fattas. De kan indelas i normativa teorier och deskriptiva teorier.
 3. beslag

  beslag, samlingsbenämning på lås, nyckelskyltar, handtag, drag- och bärringar etc., företrädesvis i metall.
 4. bessemerprocessen

  bessemerprocessen, stålframställningsprocess där kolhalten i smält råjärn minskas genom oxidation med hjälp av luft.
 5. beslag

  beslag är en typ av metallföremål som används när man fäster ihop bjälkar eller reglar av trä till en stadig konstruktion.
 6. beslutsordning

  beslutsordning, form för hur beslut fattas.
 7. beskickning

  beskickning, diplomatisk representation hos främmande stat.
 8. bestämmelse

  bestämmelse, rättsregel.
 9. besittningsskydd

  besittningsskydd, juridisk term för rätten att fortsätta att nyttja lägenhet eller mark vid hyra eller arrende.
 10. besprutning

  besprutning, vanlig form för behandling med kemiska bekämpningsmedel, varvid mestadels en lantbruksspruta eller trädgårdssprutor av olika storlek används.