1. besättelse

  besättelse, i religiös folklig tradition ett tillstånd av trans, som överallt där det förekommer är nära förknippat med musik och dans.
 2. besättning

  besättning, alla djur av ett slag eller av en ras på ett lantbruk.
 3. besättning

  besättning, garnering (såsom band, snören och spetsar) i avvikande struktur och/eller material på klädesplagg.
 4. besättning

  besättning, militär styrka som avdelats för att verka i en anläggning (fästning, radarstation e.d.); även ett fartygs eller flygplans bemanning.
 5. besätta

  besätt´a verb besatte besatt, pres. besätter ORDLED: be-sätt-er SUBST.: besättande, besättning
  Svensk ordbok
 6. besättningsband

  besätt`ningsband subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-sätt-nings--band-et
  Svensk ordbok
 7. besättningsman

  besätt`ningsman subst. ~nen besättningsmän, best. plur. besättningsmännen ORDLED: be-sätt-nings--mann-en
  Svensk ordbok
 8. besättning

  besätt´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 9. korisk besättning

  korisk besättning innebär att varje stämma i ett musikstycke utförs av minst två instrumentalister (såsom de flesta stämmorna i en orkester) eller minst två sångare (kör).
 10. kelat

  kelat, kelatkomplex, metallkomplex i vilket metalljonen är bunden till minst en fleratomig ligand, så att en ringstruktur bildas.