1. besättningsman

  besätt`ningsman subst. ~nen besättningsmän, best. plur. besättningsmännen ORDLED: be-sätt-nings--mann-en
  Svensk ordbok
 2. besättningsband

  besätt`ningsband subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-sätt-nings--band-et
  Svensk ordbok
 3. besättning

  besättning, alla djur av ett slag eller av en ras på ett lantbruk.
 4. besättning

  besättning, garnering (såsom band, snören och spetsar) i avvikande struktur och/eller material på klädesplagg.
 5. besättning

  besättning, militär styrka som avdelats för att verka i en anläggning (fästning, radarstation e.d.); även ett fartygs eller flygplans bemanning.
 6. korisk besättning

  korisk besättning innebär att varje stämma i ett musikstycke utförs av minst två instrumentalister (såsom de flesta stämmorna i en orkester) eller minst två sångare (kör).
 7. besättning

  besätt´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 8. Ulven

  Ulven, svensk ubåt, minsprängd 1943 utanför Marstrand.
 9. Flygande fästning

  Flygande fästning, engelska Flying Fortress, det amerikanska bombflygplanet Boeing B-17, som tillverkades i 12 700 exemplar under andra världskriget i många versioner.
 10. coleopter

  coleopter, luftfarkost med cirkulär vinge som omsluter en centralt placerad flygkropp.