1. besätta

  besätt´a verb besatte besatt, pres. besätter ORDLED: be-sätt-er SUBST.: besättande, besättning
  Svensk ordbok
 2. kelat

  kelat, kelatkomplex, metallkomplex i vilket metalljonen är bunden till minst en fleratomig ligand, så att en ringstruktur bildas.
 3. ockupation

  ockupation, inom civilrätten term för att någon blir ägare till en sak på annat sätt än genom förvärv från den tidigare ägaren, t.ex. att någon utnyttjar sin rätt att plocka bär och svamp eller sin fiske- eller jakträtt.
 4. sulor

  sulor, Sulidae, familj pelikanfåglar med nio arter i tropiska, subtropiska och tempererade hav.
 5. ockupation

  ockupation, inom folkrätten ett begrepp inom ramen för krigets lagar.
 6. Demosthenes

  Demosthenes, död 413 f.Kr., athensk fältherre under det peloponnesiska kriget.
 7. Fokion

  Fokion , 402–318 f.Kr., athensk politiker.
 8. invasion

  invasion, större (operativ) militär inmarsch på av annan stat behärskat landterritorium för genommarsch, ockupation eller införlivande med eget territorium.
 9. Pius VII

  Pius VII, egentligen Barnabà Chiaramonte, 1742–1823, påve från 1800.
 10. Paulus IV

  Paulus IV, egentligen Giampietro Carafa, 1476–1559, påve från 1555.