1. beså

    beså´ verb ~dde ~tt, pres. ~r ORDLED: be-sår SUBST.: besående, besåning
    Svensk ordbok
  2. fröträd

    fröträd, utvalda högklassiga träd med god fröproduktion.
  3. 5så verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: sående; såning; sådd
    Svensk ordbok