1. besök

  besö´k subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-sök-et
  Svensk ordbok
 2. besöksförbud

  besöksförbud, äldre benämning på kontaktförbud.
 3. Marias besök hos Elisabet

  Marias besök hos Elisabet, Marie besökelses dag, festdag i det romersk-katolska kyrkoåret 31 maj, tidigare 2 juli.
 4. besöka

  besö´ka verb besökte besökt, pres. besöker ORDLED: be-sök-er SUBST.: besökande; besök
  Svensk ordbok
 5. besökare

  besö´kare subst. ~n äv. besökarn, plur. ~, best. plur. besökarna ORDLED: be-sök-ar-en
  Svensk ordbok
 6. besökande

  besö´kande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: be-sök-and-en
  Svensk ordbok
 7. besökstid

  besö`kstid subst. ~en ~er ORDLED: be-söks--tid-en
  Svensk ordbok
 8. besöksdag

  besö`ksdag subst. ~en ~ar ORDLED: be-söks--dag-en
  Svensk ordbok
 9. besöksbok

  besö`ksbok subst. ~en besöksböcker ORDLED: be-söks--bok-en
  Svensk ordbok
 10. besöksadress

  besö`ksadress subst. ~en ~er ORDLED: be-söks--adress-en
  Svensk ordbok