1. besöka

  besö´ka verb besökte besökt, pres. besöker ORDLED: be-sök-er SUBST.: besökande; besök
  Svensk ordbok
 2. besökande

  besö´kande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: be-sök-and-en
  Svensk ordbok
 3. besökare

  besö´kare subst. ~n äv. besökarn, plur. ~, best. plur. besökarna ORDLED: be-sök-ar-en
  Svensk ordbok
 4. Marie besökelses dag

  Marie besökelses dag, se Marias besök hos Elisabet.
 5. Marias besök hos Elisabet

  Marias besök hos Elisabet, Marie besökelses dag, festdag i det romersk-katolska kyrkoåret 31 maj, tidigare 2 juli.
 6. besök

  besö´k subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-sök-et
  Svensk ordbok
 7. Soraya

  Soraya, född Soraya Esfandiari-Bakhtiari, 1932–2001, kejsarinna av Iran 1951–58, då hon var gift med shah Mohammad Riza Pahlavi.
 8. Joris Ivens

  Ivens, Georg Henri Anton (Joris), 1898–1989, nederländsk dokumentärfilmare.

 9. Bukka White

  White, Booker T. Washington ( Bukka), 1906–77, amerikansk bluessångare och gitarrist.
 10. Giuseppe Ungaretti

  Ungaretti, Giuseppe, 1888–1970, italiensk författare, professor i litteraturhistoria vid Roms universitet från 1943.