1. Dragon

  Dragon, kommersiell rymdkapsel för obemannade och bemannade rymdfärder, utvecklad av det amerikanska företaget SpaceX.
 2. Muammar al-Khadaffi

  al-Khadaffi [qað:a:fi] (Qadhdhafi, Gaddafi, Kadafi), Muammar, arabiska Mu­˙am­mar al-Qadhdhāfī, född cirka 1940, död 20 oktober 2011, libysk militär och politiker, landets härskare från 1969, störtad 2011.

 3. introduktion

  introduktion upptagande av en ätt på Riddarhuset; även utländska sändebuds överlämnande av s.k. kreditivbrev i samband med första besöket hos landets statsöverhuvud.
 4. barnsängsöl

  barnsängsöl, kvinnogille i hemmet för att hedra den nyblivna modern, varvid t.ex. vitgröt, välling, soppa eller pannkakor medfördes som förning.
 5. Ibn Jubayr

  Ibn Jubayr ( Abū l-Ḥusayn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Jubayr), 1145–1217, spansk muslim.
 6. Nereid

  Nereid, Neptunus II, Neptunus tredje största måne.
 7. fertilitet

  fertilitet, biologisk term: fruktsamhet (förmåga att alstra livsduglig avkomma) eller fruktbarhet.
 8. turism

  turism, benämning på människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen.

 9. hajj

  hajj är vallfärden till Mekka i Saudiarabien.
 10. Jonestown

  Jonestown, kollektivjordbruk upprättat av sekten Peoples Temple i Guyana.