1. besöksförbud

  besöksförbud, äldre benämning på kontaktförbud.
 2. besöksbok

  besö`ksbok subst. ~en besöksböcker ORDLED: be-söks--bok-en
  Svensk ordbok
 3. besökstid

  besö`kstid subst. ~en ~er ORDLED: be-söks--tid-en
  Svensk ordbok
 4. besöksdag

  besö`ksdag subst. ~en ~ar ORDLED: be-söks--dag-en
  Svensk ordbok
 5. besöksadress

  besö`ksadress subst. ~en ~er ORDLED: be-söks--adress-en
  Svensk ordbok
 6. Marie besökelses dag

  Marie besökelses dag, se Marias besök hos Elisabet.
 7. Marias besök hos Elisabet

  Marias besök hos Elisabet, Marie besökelses dag, festdag i det romersk-katolska kyrkoåret 31 maj, tidigare 2 juli.
 8. besöka

  besö´ka verb besökte besökt, pres. besöker ORDLED: be-sök-er SUBST.: besökande; besök
  Svensk ordbok
 9. besökande

  besö´kande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: be-sök-and-en
  Svensk ordbok
 10. besökare

  besö´kare subst. ~n äv. besökarn, plur. ~, best. plur. besökarna ORDLED: be-sök-ar-en
  Svensk ordbok