1. bese

  bese´ verb besåg ~tt, pres. ~r ORDLED: be-ser SUBST.: beseende
  Svensk ordbok
 2. besegling

  besegling, att genom sigill bekräfta ett dokuments rättsliga giltighet.
 3. besa

  besa, vraklax, kelt, benämning på mager utlekt lax.
 4. beseende

  bese´ende subst. ~t ORDLED: be-se-end-et
  Svensk ordbok
 5. besegrare

  bese´grare subst. ~n äv. besegrarn, plur. ~, best. plur. besegrarna ORDLED: be-segr-ar-en
  Svensk ordbok
 6. besegla

  bese´gla verb ~de ~t ORDLED: be-segl-ar SUBST.: beseglande, besegling
  Svensk ordbok
 7. besegra

  bese´gra verb ~de ~t ORDLED: be-segr-ar SUBST.: besegrande
  Svensk ordbok
 8. Sam Besekow

  Besekow, Samuel ( Sam), 1911–2001, dansk regissör och författare.
 9. porfyr

  porfyr, magmatisk bergart som karakteriseras av porfyrisk textur, dvs. att större mineralkristaller (strökorn) ligger spridda i en finkornig eller glasig grundmassa.
 10. Besor

  Besor, flod i västra Israel; för belägenhet se landskarta Israel.