1. besikta

  besik´ta verb ~de ~t ORDLED: be-sikt-ar SUBST.: besiktande, besiktning
  Svensk ordbok
 2. bézique

  bézique, kortspel, se besick.
 3. besiktningsinstrument

  besik`tningsinstrument subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-sikt-nings--in-stru-ment-et
  Svensk ordbok
 4. besiktningsman

  besik`tningsman subst. ~nen besiktningsmän, best. plur. besiktningsmännen ORDLED: be-sikt-nings--mann-en
  Svensk ordbok
 5. besiktning

  besik´tning subst. ~en ~ar ORDLED: be-sikt-ning-en
  Svensk ordbok
 6. besiktiga

  besik´tiga verb ~de ~t ORDLED: be-sikt-ig-ar SUBST.: besiktigande
  Svensk ordbok